CORREDOR VERDE, A CORUÑA.


Autor. José Ramón Garitonaindía de Vera.
Localización. A Coruña.
Fecha. 2011.
Promotor. Concello da Coruña.